گرانیت سبز آبرنگی

گرانیت سبز آبرنگی بیرجند

گرانیت سبز آبرنگی بیرجند که به طرز خارق العاده ای عجیب و غریب زیبایی را در خود گنجانده ، با الهام از ماگمای آتشفشانی و همچون رودخانه ای سبز که همیشه جاریست چشم هر بیننده ای را محسور خود می کند.
فرآوری گرانیت سبز آبرنگی به صورت چرمی باعث دو چندان شدن زیبایی آن شده به گونه ای که علاوه بر دیدین جریان و زنده بودن نقش، شما را قادر خواهد کرد که با چشمانی بسته هم بتوانید زیبایی را لمس کنید.
توانایی تولید و تامین
اسلب و نیم اسلب
تایل
صیقل ، چرمی

Green river