مرمر مولتی کالر

مرمر مولتی کالر

مرمر مولتی کالر یا مرمر الوان به عنوان یک مرمر اسپرت و جذاب در لایت باکس ها و به صورت بوک مچ و فور مچ در لابی ساختمان ها بکار می رود

توانایی تامین
اسلب
نیم اسلب

مرمر مولتی کالر

Multi Marble
shadow

محصولات مشابه