تراورتن سیلور

تراورتن سیلور

تراورتن سیلور تکاب (دودی) از سنگهای با تخلخل و صیقل پذیری عالی میباشد. تراورتن سیلور تکاب در مقایسه با تراورتن کاشان دارای رنگ تیره تر ،موج منظم تر و جذب آب پایین تر است.

توانایی تامین
تایل
صیقل، هوند، چرمی

تراورتن سیلور

Silver travertine
shadow

محصولات مشابه