مرمریت مشکی همر چرم

مرمریت مشکی همر چرم

فر آوری مرمریت مشکی پارس (مرمریت مشکی نجف آباد) به صورت همر چرم زیبایی منحصر به فردی به این مرمریت زیبا می بخشد و سطح آنرا همچون شب برفی جذاب و زیبایی را قابل لمس خواهد کرد. استفاده از همر چرم مرمریت مشکی پارس در طراحی دیوار یا کف داخل ساختمان هر بیننده ای را قطعا” مجذوب خود خواهد کرد.

توانایی تولید و تامین
تایل عرض
اسلب
سایز شده

مرمریت مشکی همر چرم

مشکی پارس-همر چرم
shadow